Reljefni crteži u nastavi prirode 4-8 razreda

author:
place:
date:
1960
material:
technique:
dimensions:
ensemble: height = 34.6 cm; width = 29 cm;
inventory number:
774
description:
Brošura je pisana njemačkim jezikom, brajevim kratkopisom. Zbog većeg broja visokih reljefnih crteža knjiga je tiskana jednostrano. Tvrdo je uvezana i ima 24 lista. Naslov: Reliefband erkunde 4-8 schuljahr. Kratkopis je način pisanja, karakterističan za Brailleovo pismo. Nastao je iz potrebe da se smanji glomaznost Brilleovih publikacija, mukotrpnost pisanja rukom te da se poveća brzina pisanja i čitanja Brailleova pisma. Pri pisanju kratkopisa vrijede sva pravopisna pravila jezika na kojem se piše. Mnogi izjednačavaju kratkopis i stenografiju, iako se radi o dva potpuno različita načina pisanja. Stenografija postoji u crnom i u Brailleovu tisku, a kratkopis samo u Brailleovu pismu. Kod kratkopisa se koriste kratice za glasovne (slovne) skupine, kratice za riječi (od jednog ili više znakova) i kratice za korijene riječi, dok u nekim jezicima i kratice za pojedine fraze. Broj kratica u kratkopisima pojedinih jezika je različit, ovisi o strukturi jezika, bogatstvu deklinacija i nekih drugih nastavaka. Najmanje kratica ima engleski jezik. Hrvatski i njemački imaju otprilike isti broj kratica, a najviše ih ima u francuskom jeziku. Prvi je kratkopis stvoren početkom 70-ih godina 19. stoljeća za engleski jezik, a 80-ih godina istog stoljeća i kratkopisi za francuski i njemački jezik. Svaki od njih se s vremenom mijenjao i poboljšavao, a prije svega zbog uvođenja automatske obrade podataka u Brailleovom tiskarstvu. Kratkopis za njemački jezik, primjer: -kratice za glasovne skupine : npr. ACH - koriste se točke 5 i 6 pa se u riječi RACHE (osveta) Brailleovim slovima piše: R (1,2,3,5) ACH npr. SCH- koriste se točke 1, 5, 6 pa se riječi FISCH (riba) Brailleovim slovima piše: F(1,2,4) I(2,5) SCH(1,5,6) (izvor)https://www.pharmabraille.com/wpcontent/uploads/2015/01/system_d_blindenschrift_7620.pdf (27.3.2020.)