Model računskih operacija s kutovima

place:
date:
2nd half of the 20 century
material:
dimensions:
ensemble: d = 35 cm; width = 32 cm; height = 0.5 cm;
collection:
inventory number:
279(1-3)
description:
Model računskih operacija s kutovima upotrebljava se u petom razredu osnovne škole za pokazivanje zbrajanja i oduzimanja kutova. Na bijeloj limenoj ploči smješten je mehanizam za mjerenje kutova. Jedna je kazaljka fiksirana u položaju „nula“. Prva (crna) pomična kazaljka zakreće se za zadani kut, a na crnoj skali kutomjera očitava se mjera kuta. Druga (crna) pomična kazaljka zakreće se za drugi zadani kut čija se veličina očitava na sivoj skali kutomjera. Skala sivoga kutomjera počinje od drugoga kraka prvo označenoga kuta. Vrh sive pomične kazaljke zakrenemo tako da se poklapa s drugom crnom pomičnom kazaljkom i na vanjskoj skali kutomjera očitamo rezultat (zbroj ili razliku). Na „vanjskim strelicama“ oznakama + i – naglašeni su smjerovi zakretanja kod zbrajanja, odnosno oduzimanja kutova. Model se može koristiti i za određivanje veličine sukuta zadanoga kuta. U tom se slučaju siva kazaljka postavi na oznaku 180°. Ponovno se prva (crna) pomična kazaljka zakreće za zadani kut, a druga (crna) pomična kazaljka zakreće se tako da se poklopi s postavljenom sivom kazaljkom. Veličina sukuta zadanoga kuta očitava se na sivoj skali kutomjera. (Skala sivoga kutomjera počinje od drugoga kraka prvo označenoga kuta.)