Sferometar

place:
date:
2nd half of the 20 century; middle of 20 century
material:
dimensions:
ensemble: d = 12 cm; width = 11 cm; height = 11 cm;
collection:
inventory number:
298
description:
Sferometar je nastavno sredstvo koje se upotrebljava za usvajanje sadržaja o sabirnim i rastresnim lećama u 8. razredu osnovne škole, a služi za mjerenje polumjera zakrivljenosti sfernih ploha ili leća. Ovaj uređaj sastoji se od tronošca, kojemu se u sredini nalazi čelični mikrometarski vijak ušarafljen u maticu. Na donjoj strani vijka nalazi se šiljak, a na gornjoj bijeli plastični bubanj podijeljen na 360 jednakih dijelova. Vijak se pokreće okretanjem glave koja učvršćuje bubanj. Šiljak vijka pogađa težište jednog od dvaju jednakostraničnih trokuta, što ih određuju šiljci precizno razmaknutih nogu u krakovima postolja. Duljina stranice svakog trokuta određuje konstantu sferometra, a odabire se prema veličini sferne plohe, kojoj treba izmjeriti radijus zakrivljenosti. Leća je prozirno optičko tijelo posebnog oblika omeđeno kuglinim plohama. Instrument za mjerenje polumjera zakrivljenosti sfernih ploha ili leća obično se sastoji od tronošca čijom sredinom prolazi mikrometarski vijak. Kada noge tronošca i vijak nalegnu na površinu leće, na skali sferometra može se očitati polumjer njezine zakrivljenosti. Postupak određivanja polumjera zakrivljenosti: Sferometar postavimo na udubljenu ili ispupčenu sfernu plohu ili leću, kako bismo izmjerili visinu h kalote određenu šiljcima sferometra. Mikrometarskim vijkom dotaknemo tjeme kalote i očitamo vrijednost koju pokazuje kazaljka na bubnju.