Žubor života - svezak 1

author:
place:
date:
1958
material:
technique:
dimensions:
ensemble: d = 36 cm; width = 30 cm;
inventory number:
1085/1
description:
Knjiga ima 248 strana, obostrano tiskana, dva sveska, tvrdo je uvezana. Jezik je hrvatski. Ova knjiga je prijepis s crnog tiska. Gustav Krklec bio je hrvatski književnik. Rođen je 1899. godine. Započeo je studij poljoprivrede u Beču 1918., nakon jednoga semestra vratio se u Zagreb, priključio se književnom krugu mladih ekspresionista te s A. B. Šimićem i N. Milićevićem pokrenuo časopis Juriš (1919). Kaneći studirati režiju, u Pragu je 1921. asistirao kod K. Čapeka, ali je ubrzo otišao u Beograd, gdje je ostao sve do rata. Nakon rata vratio se u Zagreb, bio urednik u nakladničkim kućama i časopisima, a zatim djelovao kao profesionalni pisac. Bio je predsjednik Matice hrvatske, predsjednik Društva književnika Hrvatske i Saveza književnika Jugoslavije. Od 1951. bio je redoviti član JAZU. Dobitnik je Nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo 1968. (https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=34106) Najvažniji dio Krklecovog književnog stvaralaštva čine stihovi iako je pisao i eseje, kritike, putopise, feljtone i aforizme. Bavio se također i prevođenjem ruskog, njemačkog, slovenskog i češkog jezika.