Dopis Vinku Beku

type:
place:
date:
31.10.1888
material:
technique:
dimensions:
ensemble: width = 21 cm; height = 34 cm;
inventory number:
1525
description:
Rukopisni dopis br. 14325. kojim Kraljevska županijska oblast javlja Kraljevskoj kotarskoj oblasti u Velikoj Gorici da je Visoka kraljevska zemaljska vlada pozitivno riješila Bekovu molbu br. 6635., podnesenu 14. listopada 1888. godine. Dopisom se dopušta molitelju, Vinku Beku, da može otvoriti "privatni zavod za uzgoj i obuku sljepaca na nastavnom jeziku hrvatskom ili srbskom". Dopis je datiran u Zagrebu 31. listopada 1888. godine i potpisan od kraljevskog podžupana. Budući da Vlada ovom dozvolom nije preuzela na sebe nikakve financijske ni druge obveze, Bek se počinje baviti skupljanjem i izradom nastavnih sredstava potrebnih za obrazovanje slijepih. Obraća se javnosti za sudjelovanje pri stvaranju zbirki općih nastavnih sredstava za slijepe. Istodobno uspostavlja suradnju s pojedinim tiflopedagozima u Austriji. Nastavna sredstva i pomagala dobivena iz inozemstva podvrgava kritičnoj analizi, a na nekima ispravlja nedostatke, koristeći bolja vlastita rješenja. Usporedo s prikupljanjem nastavnih sredstava Bek se zanima i za ostalu tiflološku građu želeći u budućem zavodu ustanoviti poseban muzealni odjel po uzoru na neke razvijenije zavode u Europi. (N.Ć.)