Svjedodžba osposobnica

type:
place:
date:
08.08.1881
material:
technique:
dimensions:
ensemble: width = 60 cm; height = 48 cm;
inventory number:
1527
description:
Tiskani obrazac svjedodžbe Kraljevske preparandije za učitelje u Zagrebu, ukrašen florealnim ornamentima. Na gornjem središnjem dijelu nalazi se grb Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Svjedodžba je izdana Vinku Beku, nakon završenog trogodišnjeg tečaja na preparandiji i uspješno položenog učiteljskog ispita, čime je osposobljen za učitelja na općim pučkim školama. Potvrđena je suhim pečatom, potpisom ravnatelja preparandije i Vladina povjerenika kao predsjednika ispitnog povjerenstva. Na svjedodžbi su potpisani učitelji ovog budućeg istaknutog tiflopedagoga. To su: dr. Franjo Rački, Ivan Hoić, Tomislav Ivkanec, Skender Fabković, Stjepan Basariček i Vatroslav Lichtenegger. Postignuti uspjeh iz većine predmeta je vrlo dobar i dobar, dok su ocjenom dovoljan ocjenjeni "nauk vjere, pedagogika i poviest i domaći ustav". (N.Ć.)