Povijest hrvatske književnosti - svezak 4

author:
place:
date:
1967
material:
technique:
dimensions:
ensemble: d = 36 cm; width = 30 cm;
inventory number:
1051/4
description:
Knjiga ima 1586 obostrano tiskanih stranica, 9 svezaka, tvrdo je uvezana, pisana hrvatskim jezikom. Autor ovog udžbenika je Mihovil Kombol. Mihovil Kombol bio je hrvatski književni povjesničar, kritičar i prevoditelj. Djelovao je u 20. st. Iznimno su važni njegovi doprinosi proučavanju starije hrvatske književnosti i hrvatske književnosti 19. st. Kao sinteza bavljenja hrvatskom književnom baštinom nastaje značajna Povijest hrvatske književnosti do narodnog preporoda (1945). Sastavio je i antologije Hrvatski pripovjedači osamdesetih i devedesetih godina (1935) i Antologija novije hrvatske lirike (1934). Vrstan prevoditelj Danteove Božanstvene komedije (Pakao, Čistilište i dio Raja), Goetheovih djela, te brojnih drama i pjesama. (https://proleksis.lzmk.hr/31926/)