Fizikalni reljefni crteži - svezak 2

author:
place:
date:
1959
material:
technique:
dimensions:
ensemble: height = 35 cm; width = 29.5 cm;
inventory number:
773/2
description:
Knjiga, pod naslovom Physikalische reliefzeichnungen, pisana njemačkim jezikom, brajevim kratkopisom. Tiskana je jednostrano u dva sveska. Osim teksta sadrži i reljefne crteže. Tvrdo je uvezana. Prvi svezak sadrži 20 listova, a drugi 31 list..Kratkopis je način pisanja, karakterističan za Brailleovo pismo. Nastao je iz potrebe da se smanji glomaznost Brilleovih publikacija, mukotrpnost pisanja rukom te da se poveća brzina pisanja i čitanja Brailleova pisma. Pri pisanju kratkopisa vrijede sva pravopisna pravila jezika na kojem se piše. Mnogi izjednačavaju kratkopis i stenografiju, iako se radi o dva potpuno različita načina pisanja. Stenografija postoji u crnom i u Brailleovu tisku, a kratkopis samo u Brailleovu pismu. Kod kratkopisa se koriste kratice za glasovne (slovne) skupine, kratice za riječi (od jednog ili više znakova) i kratice za korijene riječi, dok u nekim jezicima i kratice za pojedine fraze. Broj kratica u kratkopisima pojedinih jezika je različit, ovisi o strukturi jezika, bogatstvu deklinacija i nekih drugih nastavaka. Najmanje kratica ima engleski jezik. Hrvatski i njemački imaju otprilike isti broj kratica, a najviše ih ima u francuskom jeziku. Prvi je kratkopis stvoren početkom 70-ih godina 19. stoljeća za engleski jezik, a 80-ih godina istog stoljeća i kratkopisi za francuski i njemački jezik. Svaki od njih se s vremenom mijenjao i poboljšavao, a prije svega zbog uvođenja automatske obrade podataka u Brailleovo tiskarstvo. Kratkopis za njemački jezik, primjer: -kratice za glasovne skupine : npr.ACH - koriste se točke 5 i 6 pa se u riječ RACHE (osveta) Brailleovim slovima piše: R (1,2,3,5) ACH npr. SCH- koriste se točke 1, 5, 6 pa se riječ FISCH (riba) Brailleovim slovima piše: F(1,2,4) I(2,5) SCH(1,5,6) (izvor)https://www.pharmabraille.com/wpcontent/uploads/2015/01/system_d_blindenschrift_7620.pdf (27.3.2020.) Reljefni crteži su jedan od osnovnih načina prilagodbe sadržaja slijepim osobama. Rade se pojednostavljenim crtežima obrisnih linija koje se tada pomoću posebnih tehnika ispupčuju na papirnatoj, plastičnoj ili nekoj drugoj podlozi. U ovom udžbeniku pojmovi i pojave iz fizike predočeni su reljefnim crtežima.