Dekret kojim se Vinko Bek imenuje učiteljem u Bukevju

type:
place:
date:
06.11.1882
material:
technique:
dimensions:
ensemble: width = 21 cm; height = 34 cm;
inventory number:
2540
description:
Tiskani obrazac dekreta Kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade, Odjela za bogoštovje i nastavu br. 1018. kojim se Vinka Beka imenuje "pravim učiteljem na obospolnoj obćoj pučkoj školi u Bukevju". U gornjem središnjem dijelu dekreta nalazi se grb Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Ovim dokumentom Vinku Beku propisuje se plaća od četiri stotine forinta godišnje, a osim toga na raspolaganje dobiva stan, 14 hvati cjepanih drva za sebe i školu, 12 forinti pisarničkog paušala, 45 forinti podslužničkog paušala, vrt, livadu, pašnjak i oranice. Sve navedeno bit će mu dodijeljeno kada se iskaže kod poglavarstva nadležne političke općine o svom imenovanju i položenoj službenoj zakletvi. Dekret je potpisan od strane Kr. nadzorničtva za pučke škole, potpisom Ivana Filipovića. U donjem dijelu dokumenta potvrđuje se da je Vinko Bek položio službenu prisegu propisanu naredbom od 4. listopada 1875. (broj 4566). Svojim autografom to potvrđuje Ivan Pintar, mjesni školski nadzornik u Bukevju, 20. studenoga 1882. Ovjereni biljeg i pečat dotične političke općine Kraljevske kotarske oblasti Velike Gorice nalazi se u gornjem lijevom uglu Dekreta. (N.Ć.)