logo

mrežni katalog tiflološkog muzeja

hrv / eng

Zbirke

Zbirka arhivskog gradiva

Osnovna zadaća u okviru Zbirke arhivskog gradiva je sustavno prikupljanje, zaštita, stručna obrada i muzeološka prezentacija gradiva različitog sadržaja iz područja povijesti skrbi o slabovidnim i slijepim osobama te o njihovu odgoju i izobrazbi.

Prvi pisani dokumenti koji se nalaze u Zbirci arhivskog gradiva sežu u sredinu 19. stoljeća i mogu vas uputiti u istraživanje početaka skrbi za slijepe te razvoja institucionalne brige na tom polju. Najzanimljiviji dio gradiva ove zbirke vezan je za život i rad prvog hrvatskog tiflopedagoga Vinka Beka koji je svojim djelovanjem obilježio početke institucionalne skrbi za slijepe i slabovidne osobe.

Zbirka arhivskog gradiva sadrži brojne dokumente o djelovanju prvog Zavoda za odgoj slijepe djece u Zagrebu i o svakodnevnom životu učenika u tom Zavodu. Značajnu skupinu dokumenata predstavlja gradivo o osnutku i djelovanju Društva sv. Vida. U Zbirci se nalazi i skupina dokumenata istaknutih pojedinaca vezanih uz odgoj i obrazovanje slijepih. Osim dokumenata u užem smislu, Zbirka sadrži brojna pisma, razglednice i razne tiskane materijale.

Cilj zbirke ubuduće je prikupljanje, zaštita, obrada i izlaganje gradiva vezanog uz osobe sa svim oštećenjima, kako je i istaknuto u Izjavi o poslanju Tiflološkog muzeja.

Pogledaj predmete iz zbirke