logo

mrežni katalog tiflološkog muzeja

hrv / eng

Zbirke

Zbirka predmeta specijalne edukacije i rehabilitacije

Zbirka predmeta specijalne edukacije i rehabilitacije najopsežnija je zbirka u sklopu fundusa Tiflološkog muzeja. Sadrži predmete vezane za određena područja odgoja, obrazovanja, rehabilitacije te svakodnevnog života osoba s invaliditetom, osobito osoba oštećena vida. Zbirka posjeduje knjige na brajici, učila, pomagala za pisanje - od tablica za ručno pisanje do strojeva i suvremenih pomagala za pisanje brajicom te predmeta za svakodnevnu upotrebu.

Jezgru današnje Zbirke predmeta specijalne edukacije i rehabilitacije dijelom čine predmeti koje je već krajem 19. stoljeća počeo sakupljati Vinko Bek, tadašnji učitelj pučke škole. Zbirka je jedinstvena jer čuva predmete usko vezane uz početke obrazovanja osoba s teškoćama u razvoju i prati razvoj defektološke misli, metoda rada i njihov povijesni slijed na našim područjima. Pruža vam uvid u raznolikost nastavnih predmeta i pomagala u odgoju i obrazovanju slijepih, usmjerava struku i znanstvenike na nova istraživanja te očuvanje ovog dijela hrvatske baštine.

Pogledaj predmete iz zbirke