logo

mrežni katalog tiflološkog muzeja

hrv / eng

Zbirke

Oftalmološka zbirka

Oftalmološku zbirku sačinjavaju oftalmološko-optički uređaji i pomagala za dijagnostiku s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Predmeti su bili dio inventara Očne klinike od osnutka Kraljevske sveučilišne oftalmološke klinike u Zagrebu 1923. godine, čije su ambulante bile opremljene najmodernijim dijagnostičkim aparatima, te kao takve nisu zaostajale niti za jednom institucijom takve vrste.

Većina aparata i pomagala djelo je poznatih svjetskih izumitelja na području optike i oftalmologije (Carl Zeiss, Richard Förster, Emile Javal i dr.), a prikupljeni predmeti obuhvaćaju gotovo sve uređaje koji su sačinjavali dobro opremljenu ambulantu i tako omogućavali preciznu dijagnostiku i znanstveni rad.

Pogledaj predmete iz zbirke